تقاضای عضویت در سیستم همکاری در فروش

  • درآمد حاصل از مشارکت در فروش به این حساب واریز میشود. کارت باید بنام خود شما باشد. اعداد لاتین وارد کنید.
  • اعداد و حروفی که در تصویر میبیند را وارد کنید.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .